Sl
Oddajte povpraševanje

Aktualno

1.

2.

Podjetje Marušič d.o.o. je bilo izbrano na Javnem razpisu za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES).

Družba je v preteklih letih intenzivno vlagala v posodobitev proizvodnje in samooskrbo z energijo. S tem si je postavila konkurenčno osnovo za nadaljnji investicijski cikel, ki je usmerjen v avtomatizacijo delovnega procesa in v povečanje kapacitet za proizvodnjo lesnih polizdelkov.

Naziv projekta: Povečanje kapacitet za proizvodnjo bukovih elementov.

Datum pričetka in zaključka projekta: junij 2022 – september 2023.

Informacija o viru financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 116.435,82 EUR oz. 25% predračunske vrednosti upravičenih stroškov.

Nadgradnja obstoječe linije za čeljenje desk s samodejnim transportom, centriranjem desk razrezanih na želeno dolžino in samodejnim podajanjem v novi večlistni žagi.

Namen projekta je nakup nove tehnološke opreme za povečanje proizvodnih kapacitet za izdelavo bukovih elementov.

Cilj projekta je postavitev nove proizvodne linije za razrez bukovih elementov. Zasnovana je na način, da s pomočjo najsodobnejše tehnologije transporta omogoča avtomatsko povezavo s predhodno fazo – čeljenjem desk.

Nova tehnološka posodobitev je plod sodelovanja s proizvajalci opreme, ki so udejanjili zamisli vodstva.

Pričakovan rezultat operacije je pohitritev delovnega procesa.

Projekt je skladen z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH) – vezano na izpolnjevanje Posebnega pogoja za projekt št. 11 (Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01, še posebno v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti).

3. Konec faze A

Podjetje Marušič d.o.o je pridobilo sredstva programa za podporo zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja

Podjetje Marušič d.o.o. je bilo uspešno pri pridobitvi projekta podpore zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v okviru programa Akademije trajnostne in krožne transformacije. Projekt je financiran s strani SPIRIT-a Slovenija. V okviru faze A projekta bomo pripravili trajnostno in krožno strategijo podjetja. Projekt financira Evropska unija v okviru NextGenerationEU programa.

Celotna vrednost projekta znaša 34.770 EUR.

4. Začetek projekta

Podjetje Marušič d.o.o je končalo s pripravo trajnostne in krožne strategije družbe

Podjetje Marušič d.o.o. je bilo uspešno pri pridobitvi projekta podpore zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v okviru programa Akademije trajnostne in krožne transformacije. Projekt je financiran s strani SPIRIT-a Slovenija.

Skupaj z ekspertom Agencije SRIPIT, Ljubico Knežević Cvelbar, smo pripravili trajnostno in krožno strategijo družbe za obdobje 2024-2028. Strategija bo podjetju vodilo pri nadaljni krožni in trajnostni transformaciji podjetja.

Oddajte povpraševanje

Pišite nam ali nas pokličite.

Certifikati

Skrb do okolja in njegovo ohranjanje našim zanamcem je za podjetje ključnega pomena. Zavezanost temu potrjujemo s certifikatom FSC® in s članstvom v Slovenskem lesnem združenju SLOLES.

Naložbo (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska uninja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva so bila pridobljena v okviru vavčerja za digitalni marketing.